Pronađi posao - Oglasi za posao - Aktuelni poslovi

mojakarijera.info

Pozovite nas: +387 62 088 067
Kontaktirajte nas: mojakarijera@mojakarijera.infoNazad na listu poslova

Ovaj oglas je istekao! Objavljen je prije više od 1909 dana.

Pozicija Konkurs za prijem doktora stomatologije
Detalji o poslu
Objavio JZU DOM ZDRAVLJA BROD
Naziv radnog mjesta Doktor stomatologije
Email info@dom.zdravlja.ba
Mjesto Bosanski Brod
Datum objave 2013-Mar-26
Rok za prijave 2013-Apr-03
Početak rada
Broj radnih mjesta 1
O poslu
Država Lokacija -> Bosna i Hercegovina
Vrsta ugovora Tip posla -> Na određeno
Kategorija Poslovi -> Medicina i farmacija


Konkurs za prijem doktora stomatologije

Objavio: JZU DOM ZDRAVLJA BROD

Datum objave: 2013-Mar-28

Lokacija: Bosanski Brod

opis radnog mjesta

Na određeno vrijeme:
1. Doktor stomatologije 1 izvrilac

Opti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme od 6 (est) mjeseci.

Pored optih uslova propisanih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove i to:

- Zavren Medicinski fakultet doktor stomatologije,
- Poloen stručni ispit,
- Najmanje dvije godine radnog iskustva.

Opti uslovi:
- da su kandidati dravljani RS, odnosno BiH,
- da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak,
- da kandidati nisu kanjavani,
- da imaju optu zdravstvenu sposobnost.

2. Kandidat uz prijavu je duan priloiti dokaze o ispunjavanju optih i posebnih uslova konkursa i to:

- Ovjerenu kopiju diplome,
- Ovjerenu kopiju uvjerenja o poloenom stručnom ispitu,
- Rodni list,
- Uvjerenje o dravljanstvu,
- Uvjerenje o nekanjavanju,
- Ljekarsko uvjerenje o optoj zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 6 mjeseci koje se prilae nakon izvrenog izbora kandidata.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u Zavodu za zapoljavanje, biro Brod i u Glasu Srpske, a prijave i traene dokaze o ispunjavanju uslova, ovjerene fotokopije dokumenata slati na sljedeću adresu:

Dom zdravlja Brod
Svetog Save 98
74 450 Brod
Objavljeno:27.3.2013 - Glas Srpske

Pretraži poslove

© Copyright 2018.